پتینه کاری

۱۰ بهمن ۱۳۹۸

سالواتور موندی، به‌معنای منجی جهان

سالواتور موندی، به‌معنای منجی جهان در لاتین یک موضوع شمایل‌نگاری است که عیسی را در حین عبادت با دست راست خود و نگهداری یک گوی، که معمولاً با یک صلیب روی آن همراه است، با […]