پروژه الهیه

پروژه بوکان
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
پروژه اقدسیه
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

مهدی بیگلری - نقاشی سقفی - نقاشی دیواری - نقاشی دکوراتیو - طرح سنگ - پتینه - پتینه کاری - پتینه دیوار - پتینه سقف - ورق طلا

مهدی بیگلری – نقاشی سقفی – نقاشی دیواری – نقاشی دکوراتیو – طرح سنگ – پتینه – پتینه کاری – پتینه دیوار – پتینه سقف – ورق طلا