پروژه الهیه ۲

پروژه فرمانیه
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
پروژه بوکان
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

مهدی بیگلری – نقاشی سقفی – نقاشی دیواری – نقاشی دکوراتیو – طرح سنگ – پتینه – پتینه کاری – پتینه دیوار – پتینه سقف – ورق طلا

مهدی بیگلری – نقاشی سقفی – نقاشی دیواری – نقاشی دکوراتیو – طرح سنگ – پتینه – پتینه کاری – پتینه دیوار – پتینه سقف – ورق طلا